OM OSS

Vi arbetar med allt inom mark, bygg, riv och konsultation. Vi är ett ungt företag som besitter lång och gedigen erfarenhet inom branschen både inom arbetsledning och praktiskt genomförande. Det gör att vi håller en hög kvalitets- och ambitionsnivå.

Inom företaget har vi arbetsledning och yrkesarbetare med erfarenhet från genomförandet av många större och mindre projekt inom mark (Einar Mattsson Byggnads AB, Fortum), bygg (FortV, Fortum), VA (Danderyds kommun, Stockholm Vatten, Ekerö kommun m.fl.) och rivning (Fortifikationsverket) både i egen regi och i tidigare anställningar.

Vi är certifiering enligt BF9K (motsvarar ISO system för byggbranchen), det är ett led i uppbyggnaden av ett kvalitetstänkande och växande företag.

Företaget har stor kunskap inom planerings- och kalkylarbete vilket gör att kund får en god pris- och genomförandebild i ett tidigt skede. Vi använder moderna kalkyl och planeringsverktyg, det gör att kunden får en tydligt och enkelt presentation av projektets alla aspekter.