KMA

 

Vi har eget KMA-system (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö) som vi kontinuerligt arbetar med och förbättrar. 

Med en entreprenör aktivt KMA-system får du som kund en bekräftelse på att entreprenören har ett fungerande ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö som genom intern revision hålls vid liv och ständigt förbättras.

 

Kvalitetspolicy

Vi ska leverera rätt kvalitet i rätt tid till rätt pris. Vår kvalitet skall präglas av klarhet, effektivitet och yrkeskunnande. Vi ska hela tiden arbeta för att förenkla och förbättra verksamheten.

Miljöpolicy

Vi skall utföra alla arbeten med så liten påverkan på miljön som möjligt. Detta skall uppnås genom att vara sparsamma med resurser och utveckla effektiva arbetsmetoder. Vi ska minimera spridning av miljöfarliga ämnen och göra liten åverkan på naturen.

Arbetsmiljöpolicy

Vi följer de lagar och standard som gäller för arbetsmiljön. Vi skall ha arbetsplatser som präglas av trivsel och säkerhet. Genom att aktivt arbeta för att förenkla och förbättra processen skall arbetet vara engagerande och utvecklande för så väl anställda som samarbetspartners. Med en aktiv friskvård skall vi förebygga ohälsa arbetsskador.