Bygg

Vi åtar oss både små och stora projekt. Vi åtar oss exempelvis:

•    Till- och ombyggnader
•    Nybyggnation (fritidshus, permanentboende)
•    Bryggor (stenkista eller flytbrygga)
•    Gjutningar (plattor och murar)
•    Fasadrenovering
•    Uteplatser