Konsult

Är du själv entreprenör/beställare och behöver professionell hjälp med kalkyler eller dokumentation (KMA-planer, relationhandlingar m.m.).

Vi har lång erfarenhet av att räkna på stora rivningar, VA-ledningar, markentreprenader och finplaneringar.

Vi använder kalkylverktyg från Consultec BidCon