Rivning

Vi har under flera år arbetat med rivningar av hus och försvarsanläggningar åt bland annat Fortifikationsverket. Vi arbetar med godkända mottagare av rivningsrester med rivningsplaner som följer kommuns och försvarsmaktens högt ställda krav.